บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัดด้านงานวิศวกรรม สำหรับงานด้านการทดสอบเพื่อทดสอบตามมาตราฐาน งานด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น การทดสอบด้านความสั่นสะเทือนและเสียง การทดสอบการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย และการทดสอบตามาตราฐนต่างๆ มาตราฐาน ISO, UN ECE , FMVSS และมาตราฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

บริษัทมีผลงานด้านการขายและให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือและการทดสอบต่างๆเพื่อให้ผ่านมาตามาตราฐาน โดยมุ่งเน้นในงานบริการและการส่งมอบเครื่องมือที่มีคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก

 

สินค้าแบ่งตามกลุ่มประเภทการทดสอบทางกล ดังนี้

เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงด้วยการรับภาระแบบสั่นสะเทือน (Mechanical Vibration Test)

เครื่องมือวัดสำหรับการทดสอบยานยนต์ด้านความแข็งแรง และการทดสอบการชน (Crash Test)

 

 

เครื่องมือวัดและทดสอบการขับขี่ ( Vehicle Dynamic Test)

เซนเซอร์ตรวจวัดพิกัดและสมรรถนะของตัวรถ (GNSS Sensor)

โปรแกรมการจำลองการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Reconstruction Software)

ห้องควบคุมสภาพแวดล้อมด้านเสียง ( Acoustics Chamber)